Draaischema

Zaterdag 29 september
De Vereeniging

Boven  (OZOmodern)

21.00 – 22.30 Dj Paul & Sons
22.30 – 24.00 Dj Jam Master
24.00 – 02.00 Dj Paul & Sons

Beneden  (OZOmix)

21.00 – 22.00 Dj Jam Master
22.00 – 23.00 Dj Jan
23.00 – 24.00 Dj Move Master_P
00.00 – 02.00 Dj Jan